Dao ăn , dĩa 128601

Danh mục: Dao ăn, đồ inox Tình trạng: Còn hàng
164,000 đ
Liên hệ đặt hàng: Email: 
gmfurnotel@gmail.com  
Đặt mua

Mã SP

Tên sản phẩm

Kích thước

Giá

Ghi chú

128601

Stainless steel dish

L240mm

164,000

TV-10001

128602

Stainless steel main knife

L250mm

123,000

TV-10002

128603

Stainless steel main fork

L212mm

113,000

TV-10003

128604

Stainless steel main meal

L212mm

113,000

TV-10004

128605

Stainless steel Chinese knife

L224mm

100,000

TV-10005

128606

Stainless steel fork

L188mm

92,000

TV-10006

128607

Stainless steel Chinese food

L188mm

92,000

TV-10007

128608

Stainless steel burdock

L248mm

123,000

TV-10008

128609

Stainless steel soup

L177mm

85,000

TV-10009

128610

Stainless steel fish knife

L230mm

97,000

TV-10010

128611

Stainless steel harpoon

L203mm

97,000

TV-10011

128612

Stainless steel salad

L230mm

170,000

TV-10012

128613

Stainless steel salad fork

L230mm

170,000

TV-10013

128614

Stainless steel butter knife

L190mm

74,000

TV-10014

128615

Stainless steel ice

L206mm

66,000

TV-10015

128616

Stainless steel tea

L143mm

55,000

TV-10016

128617

Stainless steel coffee

L113mm

43,000

TV-10017

128618

Stainless steel fork

L150mm

55,000

TV-10018

128619

Stainless steel fruit fork

L135mm

62,000

TV-10019

128620

Stainless steel soup shell

L283mm

347,000

TV-10020

128621

Stainless steel juice shell

L170mm

201,000

TV-10021

128601, 128602, 128603, 128604, 128605, 128606, 128607, 128608, 128609, 128610, 128611, 128612, 128613, 128614, 128615, 128616, 128617, 128618, 128619, 128620, 128621


Đánh giá sản phẩm