Dao ăn , dĩa 128101

Danh mục: Dao ăn, đồ inox Tình trạng: Còn hàng
68,000 đ
Liên hệ đặt hàng: Email: 
gmfurnotel@gmail.com  
Đặt mua

Mã SP

Tên sản phẩm

Kích thước

Giá

Ghi chú

128101

Stainless steel main knife

L235mm

68,000

3301

128102

Stainless steel main fork

L202mm

62,000

3302

128103

Stainless steel main meal

L206mm

67,000

3303

128104

Stainless steel Chinese knife

L206mm

58,000

3304

128105

Stainless steel Chinese food

L188mm

60,000

3305

128106

Stainless steel fork

L188mm

54,000

3306

128107

Stainless steel cream

L190mm

63,000

3307

128108

Stainless steel ice tea

L140mm

33,000

3308

128109

Stainless steel comb

L210mm

37,000

3309

128110

Stainless steel coffee

L106mm

24,000

3310

128111

Stainless steel dessert fork

L141mm

31,000

3311

128112

Stainless steel fruit fork

L145mm

31,000

3312

128113

Stainless steel butter knife

L150mm

41,000

3313

128114

Stainless steel dish

L205mm

67,000

3314

128115

Stainless steel burdock

L203mm

77,000

3315

128116

Stainless steel sugar

L133mm

34,000

3316

128118

Stainless steel sugar clip

L105mm

26,000

3318

128119

Stainless steel soup shell

L280mm

170,000

3319

128120

Stainless steel juice shell

L172mm

99,000

3320

128121

Stainless steel salad fork

L192mm

74,000

3321

128122

Stainless steel salad

L195mm

74,000

3322

128123

Stainless steel fish knife

L194mm

60,000

3323

128124

Stainless steel harpoon

L192mm

58,000

3324

128125

Stainless steel ice cream

L135mm

33,000

3325

128101, 128102, 128103, 128104, 128105, 128106, 128107, 128108, 128109, 128110, 128111, 128112, 128113, 128114, 128115, 128116, 128118, 128119, 128120, 128121, 128122, 128123, 128124, 128125

Đánh giá sản phẩm