Vòng nướng thịt 132901

Danh mục: Dụng cụ bếp khác Tình trạng: Còn hàng
22,000 đ
Liên hệ đặt hàng: Email: 
gmfurnotel@gmail.com  
Đặt mua

Mã SP

Tên sản phẩm

Kích thước

Giá

Ghi chú

132901

Stainless steel roasting ring

Short and thin

22,000

NO:54035#

132902

Stainless steel roasting ring

Medium and thin

23,000

NO:74035#

132903

Stainless steel roasting ring

Long and thin

26,000

NO:94035#

132904

Stainless steel roasting ring

Crude and short

26,000

NO:54540#

132905

Stainless steel roasting ring

Medium and crude

28,000

NO:74545#

132906

Stainless steel roasting ring

Lengthen and crude

30,000

NO:94540#

132907

Stainless steel roasting ring

4inch

35,000

NO:55050#

132908

Stainless steel roasting ring

6inch

39,000

NO:75050#

132909

Stainless steel roasting ring

9inch

40,000

NO:95050#

132910

Stainless steel roasting ring

5inchΦ6

56,000

NO:56060#

132911

Stainless steel roasting ring

7inchΦ6

62,000

NO:76060#

132912

Stainless steel roasting ring

9inchΦ6

70,000

NO:96060#

132913

Stainless steel roasting ring

4.5large circle

35,000

stainless steel

132914

Stainless steel roasting ring

9inch large circle

45,000

stainless steel

132901,132902,132903,132904,132905,132906,132907,132908,132909,132910,132911,132912,132913,132914

Đánh giá sản phẩm