Máy đánh bột 21lit

Danh mục: Máy đánh bột Tình trạng: Còn hàng
42,700,000 đ
Liên hệ đặt hàng: Email: 
gmfurnotel@gmail.com  
Đặt mua
Item No.
 
Product Name
Specification
F063-1
21L One-Speed Dough Mixer(Plated Wire Shield)
Dimension:690*380*730mm
Max. Kneading Capacity:8kg
Voltage: ~ 220V/3~380V/50Hz
Power: 0.75kW
Rated Power Input: 1.1kW
IPNO: IPX1
Bowl Volume:21L
Mixing Speed:185 r/min
Bowl Speed:15 r/min
Net Weight: 70kg
F063-2
35L One-Speed Dough Mixer(Plated Wire Shield)
Dimension:730*430*770mm
Max. Kneading Capacity:12kg
Voltage: ~ 220V/3~380V/50Hz
Power:1.1kW
Rated Power Input: 1.6kW
IPNO: IPX1
Bowl Volume:35L
Mixing Speed:185 r/min
Bowl Speed:15 r/min
Net Weight:90kg
F063-3
35L Two-Speed Dough Mixer(Plated Wire Shield)
Dimension:770*430*810mm
Max. Kneading Capacity:12kg
Voltage: 3~380V/50Hz
Power:0.85kW/1.1kW
Rated Power Input: 1.6kW
IPNO: IPX1
Bowl Volume:35L
Mixing Speed:101/202 r/min
Bowl Speed:8/16 r/min
Net Weight:95kg
F063-4
40L One-Speed Dough Mixer(Plated Wire Shield)
Dimension:870*480*935mm
Max. Kneading Capacity:16kg
Voltage: ~ 220V/3~380V/50Hz
Power:2.2kW
Rated Power Input: 2.7kW
IPNO: IPX1
Bowl Volume:40L
Mixing Speed:185 r/min
Bowl Speed:15 r/min
Net Weight:127kg
F063-5
40L Two-Speed Dough Mixer(Plated Wire Shield)
Dimension:870*480*935mm
Max. Kneading Capacity:16kg
Voltage:3~380V/50Hz
Power:1.1kW/2.2kW
Rated Power Input: 2.7kW
IPNO: IPX1
Bowl Volume:40L
Mixing Speed:101/202 r/min
Bowl Speed:8/16 r/min
Net Weight:127kg
F063-6
50L One-Speed Dough Mixer(Plated Wire Shield)
Dimension:920*530*935mm
Max. Kneading Capacity:20kg
Voltage: ~ 220V/3~380V/50Hz
Power:2.2kW
Rated Power Input: 2.7kW
IPNO: IPX1
Bowl Volume:50L
Mixing Speed:185 r/min
Bowl Speed:15 r/min
Net Weight:130kg
F063-7 50L Two-Speed Dough Mixer(Plated Wire Shield)

Dimension:920*530*935mm
Max. Kneading Capacity:20kg
Voltage: 3~380V/50Hz
Power:1.1kW/2.2kW
Rated Power Input: 2.7kW
IPNO: IPX1
Bowl Volume:50L
Mixing Speed:101/202r/min
Bowl Speed:8/16 r/min
Net Weight:130kg

F063

Đánh giá sản phẩm