ĐÈN CARVING 121870,121370

Danh mục: Đèn Heating Lamp Tình trạng: Còn hàng
42,385,000 đ
Liên hệ đặt hàng: Email: 
gmfurnotel@gmail.com  
Đặt mua

ID/MÃ

NAME PRODUCT /  TÊN SẢN PHẨM

PRICE/GIÁ

NOTE / GHI CHÚ

PRODUCT SIZE/ KÍCH THƯỚC

121870

(gold plated) stainless steel two lamp insulation cutting table

42.385.000

Double pole stone hose adjustment

900×500×H645

121370

(gold plated) stainless steel two lamp insulation cutting table

41.698.000

Double pole marble seat

900×500×H645

121870
121370

Đánh giá sản phẩm