ĐÈN CARVING 121869,121369

Danh mục: Đèn Heating Lamp Tình trạng: Còn hàng
40,855,000 đ
Liên hệ đặt hàng: Email: 
gmfurnotel@gmail.com  
Đặt mua

ID/MÃ

NAME PRODUCT /  TÊN SẢN PHẨM

PRICE/GIÁ

NOTE / GHI CHÚ

PRODUCT SIZE/ KÍCH THƯỚC

121869

Stainless steel two lamp insulation cutting table

40.855.000

Double pole stone hose adjustment

900×500×H645

121369

Stainless steel two lamp insulation cutting table

40.168.000

Double pole marble seat

900×500×H645

121869
121369

Đánh giá sản phẩm