Dao ăn , dĩa 128201

Danh mục: Dao, kéo, nạo, dĩa Tình trạng: Còn hàng
62,000 đ
Liên hệ đặt hàng: Email: 
gmfurnotel@gmail.com  
Đặt mua

Mã SP

Tên sản phẩm

Kích thước

Giá

Ghi chú

128201

Stainless steel main knife

L219mm

62,000

6801

128202

Stainless steel main fork

L204mm

55,000

6802

128203

Stainless steel main meal

L200mm

55,000

6803

128204

Stainless steel fork

L145mm

31,000

6804

128205

Stainless steel tea

L142mm

32,000

6805

128206

Stainless steel double fork

L157mm

31,000

6806

128207

Stainless steel dish

L205mm

60,000

6807

128208

Stainless steel cream

L181mm

55,000

6808

128209

Stainless steel ice cream

L138mm

32,000

6809

128210

Stainless steel shovel

L220mm

60,000

6810

128211

Stainless steel sugar clip

 

27,000

6811

128212

Stainless steel middle shell

L170mm

102,000

6812

128213

Stainless steel shell

L280mm

181,000

6813

128214

Stainless steel salad

L195mm

60,000

6814

128215

Stainless steel salad fork

L195mm

60,000

6815

128216

Stainless steel harpoon

L195mm

55,000

6816

128217

Stainless steel fish knife

L192mm

55,000

6817

128218

Stainless steel coffee

L110mm

24,000

6818

128219

Stainless steel fish knife

L255mm

104,000

6819

128220

Stainless steel big harpoon

L270mm

104,000

6820

128221

Stainless steel Chinese knife

L198mm

60,000

6821

128222

Stainless steel fork

L174mm

51,000

6822

128223

Stainless steel Chinese food

L180mm

55,000

6823

128224

Stainless steel steak knife

L225mm

62,000

6824

128225

Stainless steel butter knife

L155mm

48,000

6825

128226

Stainless steel long ice

L201mm

35,000

6826

128201
128202
128203
128204
128205
128206
128207
128208
128209
128210
128211
128212
128213
128214
128215
128216
128217
128218
128219
128220
128221
128222
128223
128224
128225
128226

Đánh giá sản phẩm