Đánh trứng 703501,703502,703503,703504,703505,703506,703507,703508

Danh mục: Dụng cụ bếp khác Tình trạng: Còn hàng
Mã SP: 703501
51,000 đ
Liên hệ đặt hàng: Email: 
gmfurnotel@gmail.com  
Đặt mua
703501Đánh trứng10inch   25cm                  51,000
703502Đánh trứng12inch   30cm                  58,000
703503Đánh trứng14inch   35cm                  72,000
703504Đánh trứng16inch   40cm                  75,000
703505Đánh trứng18inch45cm                  82,000
703506Đánh trứng20inch   50cm                  89,000
703507Đánh trứng22inch   55cm                  96,000
703508Đánh trứng24inch   60cm                102,000
703501,703502,703503,703504,703505,703506,703507,703508

Đánh giá sản phẩm