Dụng cụ bếp

lọ gia vị

 1/16/2020  Đăng bởi: admin

194329

lọ gia vị

Tên sản phẩm

Kích thước

Giá

Nhận xét

194329

Stainless steel slanting seasoning tank Mirror light

φ95*100mm (304)

208,000

Mirror